Visit Sápmi

Vilka kriterier gäller?

Vilka kriterier gäller?

Kriterierna dels in i 3 olika kategorier.

Det är Etiska kriterier som ska se till att företaget lever upp till etiskt bra verksamhet i relation till samer, renskötsel, andra samiska näringar och det som ryms inom den samiska livsmiljön. Här handlar det också om att ta ett ansvar för den lokala utvecklingen och gynna lokala företag mm. Kunskapen om kultur, natur och livsvillkor är viktig att den finns hos företagaren och förmågan att förmedla kunskap om det samiska.

 

Det är Service-kriterier som talar om hur företaget ska arbeta med turism på ett proffsigt sätt. Både i sitt värdskap, i sitt kunnande och i sin förmåga att gestalta. Det handlar också om att vara en trovärdig företagare i sin marknadsföring och att bedriva en seriös affärsverksamhet. Inte minst viktigt är att man är bra på att hantera säkerhetsfrågor och olyckstillbud.

 

Det är Hållbarhetskriterier som ska säkerställa att livsmiljön i Sápmi inte påverkas negativt av den turistiska verksamheten. Till dessa kriterier finns mallar för att skapa bra förvaltningsplaner för företagets turism och för sitt miljöarbete.

Kommentarer från Disqus